UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo kế hoạch thực hiện các phương án tốt nghiệp năm học 2019 – 2020

11:09, 27/05/2020
2695
0
Dành cho sinh viên thực hiện Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp, với kế hoạch như sau: 

Thời gian thực hiện

Nội dung thực hiện

05/03/2020 đến 07/03/2020

Xét tuyển sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận theo từng chuyên ngành (dựa trên kết quả học tập đính kèm)

11/03/2020

Niêm yết kết quả xét tuyển (theo từng chuyên ngành)

11/05- 27/05/2020

Sinh viên đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành.

 

Nhận phiếu đăng ký khóa luận, thực tập tốt nghiệp (tải xuống từ website: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/ctdt-sinh-hoc/bieu-mau-dao-tao.html)

 

Nộp phiếu đăng ký theo từng chuyên ngành:

01/06 – 02/06/2020

Chuyên ngành Di truyền: nộp phiếu tại PTN. Di truyền (F.03), cạnh Văn phòng Khoa Sinh

01/06 – 02/06/2020

Chuyên ngành Sinh lý thực vật: nộp phiếu tại PTN. Sinh lý thực vật

01/06 – 02/06/2020

Chuyên ngành Sinh học động vật và Vật liệu Sinh học: nộp phiếu tại Bộ môn Sinh lý học – CNSH Động vật (dãy E)

01/06 – 02/06/2020

Chuyên ngành Vi sinh: nộp phiếu tại Bộ môn Vi Sinh (dãy F nối dài)

01/06 – 02/06/2020

Chuyên ngành Sinh hóa: nộp phiếu tại Bộ môn Sinh hóa (dãy F nối dài)

01/06 – 02/06/2020

Chuyên ngành ST-TNSV nộp phiếu tại PTN Thực vật Nguyễn Văn Cừ (Dãy D, lầu 1)

01/06 – 02/06/2020

Chuyên ngành CNSH Y dược và Công nghiệp: nộp phiếu tại Lab A (B.19)

01/06 – 02/06/2020

Chuyên ngành CNSH Nông nghiệp: nộp phiếu tại PTN CNSH Thực vật (B.23)

18/05 – 23/08/2020

Thực hiện khóa luận, thực tập tốt nghiệp

24/08 - 25/08/2020

Nộp báo cáo

31/08/2020 đến 12/09/2020

Báo cáo khóa luận và nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

Lưu ý : sinh viên làm khóa luận hay thực tập tốt nghiệp ngoài trường cần phải nộp: (Đối với CB hướng dẫn lần đầu tiên)

- Sơ yếu lý lịch hoặc Lý lịch khoa học có xác nhận có xác nhận của cơ quan công tác

- Bản sao chứng minh nhân dân

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp cao nhất (có chứng thực).

- Giấy khám sức khỏe có thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Hợp đồng thỉnh giảng (hướng dẫn KL/TT)

Trường hợp CB hướng dẫn đã từng ký hợp đồng với Trường thì chỉ cần nộp Hợp đồng thỉnh giảng.

Download các biểu mẫu tại: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/ctdt-sinh-hoc/bieu-mau-dao-tao.html

Để được hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ email: giaovu.fbb@hcmus.edu.vn

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273