UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tuyển sinh viên khoá 2013 thực hiện khoá luận tốt nghiệp

01:43, 08/07/2016
3736
0

Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử, BM. Di truyền tuyển các bạn sinh viên năm 3 có mong muốn thực hiện khóa luận tốt nghiệp và quan tâm đến hướng nghiên cứu của nhóm với thông tin như sau:

Poster_tuyen_sv-01

Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273