UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[Tuyển sinh viên] Tuyển sinh viên tham gia nhóm nghiên cứu H. pylori

14:52, 27/07/2020
4539
0
Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Thụy Vy, thuộc BM. Di truyền trường ĐH KHTN, hiện có nhu cầu tuyển sinh viên tham gia thực hiện đề tài tại phòng thí nghiệm theo hướng thực nghiệm và tin sinh học. https://drive.google.com/file/d/1m1bpqZDf7HcRIQivMBELQlwNzohIaand/view?usp=sharing
Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273