UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

19:44, 26/09/2021
2949
0
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
 
THÔNG BÁO
 
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
 
Tên đề tài:  Nghiên cứu xác định các SNP có liên quan nguy cơ ung thư vú ở người Việt Nam
Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ NGỌC THANH
Ngành:  Di truyền học ; Mã số ngành:  62420121
 
Thời gian bảo vệ:  8g00, ngày 14/10/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
 
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp CSĐT trực tuyến (online)
  • Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ NGỌC THANH
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1026/QĐ-KHTN, ngày24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
  • Giảng viên hướng dẫn
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng đăng ký tại LINK: https://forms.gle/y4EPLAJKcu3rqQtF8 từ ngày 07/10/2021 đến ngày 09/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.
Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273