UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
 
THÔNG BÁO
 
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
 
Tên đề tài:  Nghiên cứu một số đặc điểm di truyền liên quan đến khả năng thúc đẩy tăng trưởng thực vật và kiểm soát sinh học của vi khuẩn Pseudomonas phân lập tại Việt Nam
 
Họ và tên NCS: CHU NGUYÊN THANH
Ngành:  Di truyền học ; Mã số ngành:  62420121
Thời gian bảo vệ:  8g00 , ngày 07/10/2021
Hình thức bảo vệ luận án: Sử dụng phần mềm trực tuyến
 
Thành phần tham dự bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM trực tuyến (online)
        - Nghiên cứu sinh: CHU NGUYÊN THANH
        - Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận án theo Quyết định số 1043/QĐ-KHTN,
           ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
        - Giảng viên hướng dẫn
 
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận án vui lòng gửi đăng ký tại LINK: https://forms.gle/jK62KkXMGKSZzQ1T9 từ ngày 30/09/2021 đến ngày 02/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273