UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ HỌC KÌ I/2016-2017

09:14, 03/10/2016
5653
0

THÔNG BÁO LỊCH HỌC MÔN THỰC TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ

HỌC KÌ I/2016-2017

Các Sinh viên học môn Thực tập Sinh học phân tử, lưu ý:

 1. Lịch học: gồm 2 phần
 • Lý thuyết thực tập sẽ học gồm 3 buổi:
  • 6h40 – 9h10 thứ 3 ngày 4/10/16 tại GĐ1 (Mở đầu – bài 1)
  • 16h00 – 19h30 thứ 6 ngày 7/10/16 tại tại GĐ1 (Bài 2-3)
  • 16h00 – 19h30 thứ 6 ngày 14/10/16 tại tại GĐ1 (Bài 3-4)
 • Lưu ý: hai buổi học ngày thứ sáu, lớp bắt đầu học lúc 16h tại GĐ, đến 17h45 lớp nghỉ giải lao, đến 18h10 lớp bắt đầu học tiếp tại GĐ2
 • Thực hành (học tại phòng Sinh học đại cương, lầu 2 nhà D): chia thành 8 nhóm, dự kiến như sau:

Tiết học

Thứ Năm (3/11)

Thứ Bảy (5/11)

Chủ nhật (6/11)

Tiết học

Thứ Năm

Thứ Bảy (12/11)

Chủ nhật (13/11)

 

Sáng

 

Nhóm 1 - buổi 2,3
7h30 - 17h

Nhóm 2 - buổi 2,3
7h30 - 17h

Sáng

 

Nhóm 1 -buổi 4
7h - 9h30

Nhóm 3 - buổi 2,3
7h30 - 17h

 
 
 

Nhóm 2- buổi 4
10h - 12h30

 
 
 

 

 

 

 

 

Chiều

Nhóm 1 -buổi 1
13h - 15h30

Chiều

Nhóm 3 -buổi 1
13h - 15h30

 
 
 

Nhóm 2- buổi 1
16h - 18h30

Nhóm 4- buổi 1
16h - 18h30

 
 
 
                 

Tiết học

Thứ Năm (17/11)

Thứ Bảy (19/11)

Chủ nhật (20/11)

Tiết học

Thứ Năm

Thứ Bảy (26/11)

Chủ nhật (27/11)

 

Sáng

Nhóm 4 - buổi 2,3
7h30 - 17h

Nhóm 3 -buổi 4
7h - 9h30

Nhóm 5 - buổi 2,3
7h30 - 17h

Sáng

 

Nhóm 6 - buổi 2,3
7h30 - 17h

Nhóm 5 -buổi 4
7h - 9h30

 
 
 

Nhóm 4- buổi 4
10h - 12h30

Nhóm 6- buổi 4
10h - 12h30

 
 
 

 

 

 

 

 

Chiều

Nhóm 5 -buổi 1
13h - 15h30

Chiều

Nhóm 7 -buổi 1
13h - 15h30

 
 
 

Nhóm 6- buổi 1
16h - 18h30

Nhóm 8- buổi 1
16h - 18h30

 
 
 
                 

Tiết học

Thứ Năm (1/12)

Thứ Bảy (3/12)

Chủ nhật (4/12)

         

Sáng

Nhóm 7 - buổi 2,3
7h30 - 17h

Nhóm 8 - buổi 2,3
7h30 - 17h

Nhóm 7 -buổi 4
7h - 9h30

         
         
         

Nhóm 8- buổi 4
10h - 12h30

         
         
         

 

           

Chiều

         
         
         
         
         
         
 • Thi trong khoảng 19 – 24/12/16, thi viết.
 1. Toàn bộ kiến thức cơ bản của thực tập, qui định khóa học, qui trình thực hành đều được giảng dạy trong buổi lý thuyết thực tập và không nhắc lại vào buổi thực hành. Sinh viên vào buổi thực tập chỉ làm việc của mình theo qui trình thôi, vì vậy bắt buộc các bạn phải tham gia học lý thuyết thực tập đầy đủ và ghi chép cẩn thận.
 2. Các bạn đăng kí nhóm học liên hệ với bạn lớp trưởng lớp 14SH, Võ Phan Trung (vophantrung@gmail.com). Mỗi nhóm 37 bạn. Danh sách nhóm học chính thức gửi về cho Bộ môn (Cô Nương) chậm nhất 28/10/16. Trong 4 buổi học thực hành, các bạn không được thay đổi nhóm (trừ khi có người đổi nhóm) và vắng bất kì buổi nào sẽ bị cấm thi nên các bạn cân nhắc kĩ khi chọn thời gian học hợp lý.
 3. Các bạn liên hệ với lớp 14SH, bạn lớp trưởng Võ Phan Trung để nhận các file bài giảng lý thuyết, các video clip thực hành, form báo cáo thực tập, bảng chấm điểm thực hành, đề thi mẫu.
 4. Giáo trình thực tập (bản 2016): mua ở quầy giáo trình ở cổng trường
 5. Nội dung thực hành:

 

 • Buổi 1: Làm quen với các thiết bị, dụng cụ, pha hóa chất và chuẩn bị dụng cụ
 • Buổi 2: Tách chiết DNA, RNA
 • Buổi 3: Phân tích định tính và định lượng; thiết lập phản ứng PCR
 • Buổi 4: PCR (tt), sử dụng một số enzyme thông dụng trong SHPT

 

 

BỘ MÔN DI TRUYỀN

Người viết : nguyentan
Ý kiến bạn đọc
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273