UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo lí thuyết thực tập SHPT lớp 17SHH

17:32, 30/10/2018
5943
0
Thông báo phòng học và thời gian học lí thuyết thực tập SHPT lớp 17SHHBuổi 1: 12h30-16h30 ngày thứ 6, 2/11, Hội trường B
Buổi 2: 8h00 - 16h00 ngày chủ nhật, 4/11, Hội trường B
Buổi 3: 7h30 - 11h00 ngày thứ 3, 6/11, Hội trường B. Lớp SHH1
            12h30 - 16h00  ngày thứ 3, 6/11, Hội trường B. Lớp SHH2  
 
Thi lý thuyết TT (chia theo lớp đăng kí trên portal): 9h45 ngày thứ 6, 9/11
              Hội trường B: lớp 17SHH1A-D, 17SHH2A 
              F302: Lớp 17SHH2B-D
          
Các tài liệu học tập đã gửi cho lớp trưởng lớp 17SHH1 và 17SHH2. Các bạn liên hệ để mượn photo
Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273