Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Nhân sự

 • PGS. TS. Nguyễn Đức Hoàng
  Trưởng Bộ Môn Vi sinh, Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học Chuyên ngành Vi sinh/hóa sinh, Cử nhân (1994 - 1998), Thạc sĩ (1999 – 2012), Tiến sĩ (2003 – 2006). Năm nhận học hàm PGS 2015. Các thông tin khác về nhóm nghiên cứu: http://cbbiotec.vn/

  Quá trình học tập và công tác:

  Từ 10/2000 đến 9/2001      Trường Đại học Osaka và Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản

                          Tham gia khóa học sau đại học về Vi sinh vật

  Từ 11/2001 đến 8/2003      Trường Đại học Khoa học Tự nhiên       

  Học viên cao học, nghiên cứu viên, trợ giảng, Giảng viên

  Từ 9/2003 đến 7/2006         Trường Đại học Bayreuth, CHLB Đức   

  Nghiên cứu sinh: nghiên cứu biểu hiện protein trong B. subtilis

  Từ 9/2005 đến 10/2005      Viện nghiên cứu Y sinh, Trường ĐH São Paulo, Brazil

                          Nghiên cứu viên: sử dụng B. subtilis làm tác nhân phân phối vaccine

  Từ 11/2006 đến 5/2011      Viện Max Planck, CHLB Đức       

  Hậu nghiên cứu sinh: nghiên cứu về estrogen receptor và kinase

  Từ 10/2011 đến 1/2012      Trường Đại học Kỹ thuật Eindhoven, Hà Lan

                          Khách thăm viếng: nghiên cứu về estrogen receptor

  Từ 7/2014  đến 8/2014        Đại học Aston, Birmingham, England, UK

                                           Viện nghiên cứu Moredun, Edinburg, Scotland, UK

                          Khách thăm viếng: nghiên cứu về biểu hiện protein ở Pichia pastoris

  Tháng 10/2015                     Trường đại học UCLA, Hoa Kỳ    

                          Khách thăm viếng: nghiên cứu về Tau protein

  Từ 6/2011 – nay       Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên          

                          Giảng viên

  Các thông tin khác về nhóm nghiên cứu: http://cbbiotec.vn/

  Thông tin liên lạc:

  • Địa chỉ: Bộ môn Vi sinh, Khoa Sinh học – CNSH, ĐHKHTN – ĐHQG TP.HCM

  227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM

  • Email: ndhoang@hcmus.edu.vn
 • TS. Hồ Bảo Thùy Quyên
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành vi sinh,

  Quá trình đào tạo:

  • 1998 – 2002: Cử nhân Ngành Sinh học, Chuyên ngành Vi sinh – Sinh học phân tử, Đại học KHTN – ĐHQG TP.HCM
  • 2003 – 2007: Thạc sĩ Chuyên ngành Sinh hóa, Đại học KHTN – ĐHQG TP.HCM
  • 2010 – 2013: Tiến sĩ Chuyên ngành Tài nguyên Sinh vật, Đại học Chiba, Nhật Bản

  Quá trình công tác:

  • 2002 – 2005: Trợ giảng, Bộ môn Vi sinh – Sinh học phân tử, Khoa Sinh học, Đại học KHTN – ĐHQG TP.HCM
  • 2005 – 2016: Giảng viên,  Bộ môn Vi sinh, Khoa Sinh học - CNSH, Đại học KHTN – ĐHQG TP.HCM
  • 2013 – 2015: Nghiên cứu viên Sau Tiến sĩ, Viện Khoa học Phóng xạ Quốc gia Nhật Bản

  Hướng nghiên cứu:

  • Đa dạng sinh học và đặc điểm sinh lý sinh thái của nấm ngoại cộng sinh và nhóm nấm ưa đạm thu thập ở miền nam Việt Nam
  • Ảnh hưởng của các tác nhân vật lý, hóa học và sinh học đối với sự hình thành quả thể của nấm ngoại cộng sinh
  • Cơ chế hấp thu cesium và kim loại nặng của nấm hoại sinh và nấm ngoại cộng sinh
  • Phương pháp giữ giống nấm

  Các học phần phụ trách giảng dạy:

  - Kỹ thuật vi sinh

  - Những vấn đề mới trong vi sinh

  - Thực tập vi sinh cơ sở

  - Thực tập vi sinh chuyên ngành

  Thông tin liên lạc:

  • Địa chỉ: Bộ môn Vi sinh, Khoa Sinh học – CNSH, ĐHKHTN – ĐHQG TP.HCM

  227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM

  • Email: hbtquyen@hcmus.edu.vn
 • TS. Trần Bích Thư
 • TS. Dương Công Kiên
  Cựu giảng viên, Nguyên Quyền Trưởng Bộ môn Vi sinh

  Thỉnh giảng học phần: Kỹ thuật nhân giống vô tính cây trồng

  Hướng nghiên cứu:

  Lên men một số trái cây (đặc biệt vang nho)

  Sản xuất cây giống sạch bệnh (virus)

 • ThS. Nguyễn Mỹ Phi Long
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành vi sinh

  Phụ trách giảng dạy các học phần:

  - Vi sinh nông nghiệp

  - Ứng dụng thống kê trong sinh học

  - Thực tập vi sinh cơ sở

  - Thực tập vi sinh chuyên ngành

  Hướng nghiên cứu:

  - Nấm Trichoderma phân giải cellulose, lignin và chitin

  - Nấm ký sinh trên côn trùng: Metarhizium anisophiae, Cordyceps spp., Isaria, Bauveria, Paecilomyces,

  Xạ khuẩn phân giải cellulose

  Thông tin liên lạc:

  • Địa chỉ: Bộ môn Vi sinh, Khoa Sinh học – CNSH, ĐHKHTN – ĐHQG TP.HCM

  227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM

  • Email: nmplong@hcmus.edu.vn
 • ThS. Vũ Thị Lan Hương
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành vi sinh

  Phụ trách giảng dạy các học phần:

  - Vi sinh thực phẩm

  - Thực tập vi sinh cơ sở

  - Thực tập vi sinh chuyên ngành

  Hướng nghiên cứu:

  - Thu thập vi nghiên cứu hệ thống học vi khuẩn thông qua vi khuẩn acetic định hướng ứng dụng trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm và nông nghiệp

 • ThS. Bùi Thị Thu Vân
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, Cử nhân chuyên ngành Sinh lý thực vật (2004-2008), Thạc sĩ chuyên ngành vi sinh vật học (2010-2012)

  Phụ trách giảng dạy các học phần:

  - Kỹ thuật trồng và chế biến nấm

  - Thực tập vi sinh cơ sở

  - Thực tập vi sinh chuyên ngành

  Hướng nghiên cứu:

  - Nuôi trồng nấm ăn

  - Thu thập vi nghiên cứu hệ thống học vi khuẩn thông qua vi khuẩn acetic định hướng ứng dụng trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm và nông nghiệp

 • ThS. Bùi Thị Tú Uyên
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Vi sinh Cử nhân (2006-2010), Thạc sĩ (2011-2013)

  Phụ trách giảng dạy các học phần:

  - Thực tập vi sinh cơ sở

  - Thực tập vi sinh chuyên ngành

  Hướng nghiên cứu:

  - Thu thập vi nghiên cứu hệ thống học vi khuẩn thông qua vi khuẩn acetic định hướng ứng dụng trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm và nông nghiệp

 • ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu chuyên ngành Vi sinh Cử nhân (2005-2009), Thạc sĩ (2010-2012)

  Phụ trách giảng dạy các học phần:

  - Cấu trúc màng tế bào vi sinh vật

  - Nấm học

  - Thực tập vi sinh cơ sở

  - Thực tập vi sinh chuyên ngành

  Hướng nghiên cứu:

  - Phân loại học nấm lớn

  - Nuôi trồng nấm ăn

  - Tách chiết các hoạt chất sinh học có trong nấm lớn

 • ThS. Đinh Thị Lan Anh
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, chuyên ngành Vi sinh, Cử nhân (2005-2009), Thạc sĩ (2010-2014) Trưởng Phòng Thí Nghiệm Vi sinh

  Phụ trách giảng dạy và trợ giảng các học phần:

  - Thực tập vi sinh cơ sở

  - Thực tập vi sinh chuyên ngành

  - Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm

  Hướng nghiên cứu:

  - Phân lập, nuôi cấy, nghiên cứu sinh lý vi tảo

 • ThS. Phạm Nguyễn Phương Thảo
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu

  Phụ trách giảng dạy và trợ giảng các học phần:

  - Thực tập vi sinh cơ sở

  - Thực tập vi sinh chuyên ngành

  - Ứng dụng thống kê trong sinh học

  Hướng nghiên cứu:

  - Đa dạng khuê tảo

 • ThS. Nguyễn Thị Trinh
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, chuyên ngành Vi Sinh, Cử nhân (2006 - 2010), Thạc sĩ (2011 - 2013), Tiến sĩ (2015 – ????) Pusan National University, Busan – Korea.

  Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vi sinh vật học (khóa 2006 – 2010), tôi có điều kiện được công tác tại Bộ môn Vi sinh (Thuộc Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học) trong thời gian từ 09/2010 đến tháng 12/2014. Trong thời gan này, Bộ môn đã tạo điều kiện cho tôi có thể tham gia khóa học Cao học K21 để nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn với chuyên ngành Vi sinh, và tốt nghiệp vào tháng 09/2013. Song song đó, tôi cũng tham gia hổ trợ giảng dạy Thực tập Vi sinh Cơ sở và Thực tập chuyên ngành Vi sinh cho các khóa sinh viên trong thời gian trên.

  Sau khi tốt nghiệp Cao học, tôi đã tham gia giảng dạy Môn Thực tập Vi sinh Cơ Sở và Thực tập chuyên ngành Vi sinh. Đến năm 2014, tôi nhận được học bổng của trường Đại học quốc gia Pusan (Pusan National University, Busan- Korea) với thời gian đào tạo là 04 năm, với chuyên ngành Kĩ thuật sinh học phân tử và sinh hóa học (Biomolecular and Biochemical Engineering). Sau khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ trở về và truyền đạt những gì mình đã học được cho các thế hệ sinh viên đàn em và góp phần giúp Bộ môn ngày càng phát triển.

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273