UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Nhân sự

 • TS. Cao Minh Thanh Nguyên
 • ThS. Đinh Minh Hiệp
  Sinh học, chuyên ngành Sinh hóa, 1993-1997 (Đại học), 1998-2000 (Cao học) Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
  Từ lúc ra Trường đến nay, tôi đã và đang tham gia nhiều hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cũng như tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực vi sinh - sinh hóa. Các kiến thức nền tảng và tình cảm thân thương từ các Thầy Cô ở khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã giúp tôi rất nhiều trong công tác nghiên cứu học thuật, cung cấp phương pháp luận cũng như các kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý khoa học, và điều quan trọng là giúp tôi luôn tự tin vững bước trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ rằng nếu cho tôi lựa chọn 1 lần nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn là sinh viên khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
 • ThS. Đinh Minh Hiệp
  Sinh học, chuyên ngành Sinh hóa, 1993-1997 (Đại học), 1998-2000 (Cao học) Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
  Từ lúc ra Trường đến nay, tôi đã và đang tham gia nhiều hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cũng như tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực vi sinh - sinh hóa. Các kiến thức nền tảng và tình cảm thân thương từ các Thầy Cô ở khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã giúp tôi rất nhiều trong công tác nghiên cứu học thuật, cung cấp phương pháp luận cũng như các kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý khoa học, và điều quan trọng là giúp tôi luôn tự tin vững bước trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ rằng nếu cho tôi lựa chọn 1 lần nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn là sinh viên khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
 • TS. Trần Bích Thư
 • TS. Dương Công Kiên
 • ThS. Đinh Minh Hiệp
  Sinh học, chuyên ngành Sinh hóa, 1993-1997 (Đại học), 1998-2000 (Cao học) Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
  Từ lúc ra Trường đến nay, tôi đã và đang tham gia nhiều hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cũng như tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực vi sinh - sinh hóa. Các kiến thức nền tảng và tình cảm thân thương từ các Thầy Cô ở khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã giúp tôi rất nhiều trong công tác nghiên cứu học thuật, cung cấp phương pháp luận cũng như các kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý khoa học, và điều quan trọng là giúp tôi luôn tự tin vững bước trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ rằng nếu cho tôi lựa chọn 1 lần nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn là sinh viên khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
 • ThS. Đinh Minh Hiệp
  Sinh học, chuyên ngành Sinh hóa, 1993-1997 (Đại học), 1998-2000 (Cao học) Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
  Từ lúc ra Trường đến nay, tôi đã và đang tham gia nhiều hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cũng như tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực vi sinh - sinh hóa. Các kiến thức nền tảng và tình cảm thân thương từ các Thầy Cô ở khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã giúp tôi rất nhiều trong công tác nghiên cứu học thuật, cung cấp phương pháp luận cũng như các kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý khoa học, và điều quan trọng là giúp tôi luôn tự tin vững bước trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ rằng nếu cho tôi lựa chọn 1 lần nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn là sinh viên khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
 • ThS. Đinh Minh Hiệp
  Sinh học, chuyên ngành Sinh hóa, 1993-1997 (Đại học), 1998-2000 (Cao học) Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
  Từ lúc ra Trường đến nay, tôi đã và đang tham gia nhiều hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cũng như tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực vi sinh - sinh hóa. Các kiến thức nền tảng và tình cảm thân thương từ các Thầy Cô ở khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã giúp tôi rất nhiều trong công tác nghiên cứu học thuật, cung cấp phương pháp luận cũng như các kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý khoa học, và điều quan trọng là giúp tôi luôn tự tin vững bước trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ rằng nếu cho tôi lựa chọn 1 lần nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn là sinh viên khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
 • ThS. Đinh Minh Hiệp
  Sinh học, chuyên ngành Sinh hóa, 1993-1997 (Đại học), 1998-2000 (Cao học) Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
  Từ lúc ra Trường đến nay, tôi đã và đang tham gia nhiều hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cũng như tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực vi sinh - sinh hóa. Các kiến thức nền tảng và tình cảm thân thương từ các Thầy Cô ở khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM đã giúp tôi rất nhiều trong công tác nghiên cứu học thuật, cung cấp phương pháp luận cũng như các kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý khoa học, và điều quan trọng là giúp tôi luôn tự tin vững bước trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ rằng nếu cho tôi lựa chọn 1 lần nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn là sinh viên khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
 • ThS. Nguyễn Thị Trinh
  Ngành Sinh học, chuyên ngành Vi Sinh, Cử nhân (2006 - 2010), Thạc sĩ (2011 - 2013), Tiến sĩ (2015 – ????) Pusan National University, Busan – Korea.

  Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vi sinh vật học (khóa 2006 – 2010), tôi có điều kiện được công tác tại Bộ môn Vi sinh (Thuộc Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học) trong thời gian từ 09/2010 đến tháng 12/2014. Trong thời gan này, Bộ môn đã tạo điều kiện cho tôi có thể tham gia khóa học Cao học K21 để nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn với chuyên ngành Vi sinh, và tốt nghiệp vào tháng 09/2013. Song song đó, tôi cũng tham gia hổ trợ giảng dạy Thực tập Vi sinh Cơ sở và Thực tập chuyên ngành Vi sinh cho các khóa sinh viên trong thời gian trên.

  Sau khi tốt nghiệp Cao học, tôi đã tham gia giảng dạy Môn Thực tập Vi sinh Cơ Sở và Thực tập chuyên ngành Vi sinh. Đến năm 2014, tôi nhận được học bổng của trường Đại học quốc gia Pusan (Pusan National University, Busan- Korea) với thời gian đào tạo là 04 năm, với chuyên ngành Kĩ thuật sinh học phân tử và sinh hóa học (Biomolecular and Biochemical Engineering). Sau khi hoàn thành khóa học, tôi sẽ trở về và truyền đạt những gì mình đã học được cho các thế hệ sinh viên đàn em và góp phần giúp Bộ môn ngày càng phát triển.

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273