Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Thông báo đăng ký học hè 2017

16:07, 02/06/2017
3863
0
Thông báo đăng ký học hè 2017

Thông báo đăng ký học hè 2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Đào Tạo trân trọng thông báo đến các Khoa về việc tổ chức học kỳ hè năm 2017 cho sinh viên đại học hệ chính quy như sau:

1. Thời gian đăng ký qua mạng cho sinh viên: Từ 8h00 ngày 15/06/2017 đến 18h00 ngày 19/06/2017.
2. Các học phần được mở trong học kỳ hè
- Các học phần Lý luận chính trị, Ngoại ngữ.
- Các học phần mở học lại giai đoạn đại cương.
- Các học phần mở học lại giai đoạn chuyên ngành.
- Các học phần thuộc giai đoạn chuyên ngành đã được các Khoa sắp xếp tổ chức trong học kỳ hè ở các năm trước đây (Thực tập thực tế, Thực địa...)
3. Điều kiện đăng ký
- Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần tiên quyết.
- Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 12 tín chỉ.
4. Thời gian các Khoa mở lớp trên mạng: từ ngày 01/6/2017 đến 12/6/2017.
5. Kết quả đăng ký
- Ngày 30/06/2017, sinh viên phải kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal trường.
- Phòng Đào Tạo sẽ tự động hủy các lớp có số lượng đăng ký ít hơn quy định.
- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo tại Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.
6. Thời khóa biểu: các Khoa thông báo cho sinh viên.
 Thời gian học: từ ngày 10/7/2017 đến ngày 20/8/2017.
 Dự kiến thi: từ ngày 24/8/2017 đến ngày 01/9/2017.
Lưu ý:
1. Trường tổ chức học kỳ hè nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành các học phần chưa đạt để kịp tiến độ, theo tiêu chí tự nguyện và tránh trường hợp sinh viên bị bắt buộc học trong kỳ nghỉ hè. Vì vậy, đề nghị các khoa không mở các học phần giai đoạn chuyên ngành thuộc kế hoạch học kỳ chính thức.
2. Trường hợp cần điều chỉnh đăng ký (có lý do chính đáng), sinh viên liên hệ trực tiếp Giáo vụ Khoa để điều chỉnh trong thời gian từ 21/06/2017 đến 23/06/2017. Quá thời hạn này, nhà trường không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến việc đăng ký học phần.

MÔN MỞ HỌC KỲ HÈ CỦA KHOA SINH HỌC - CNSH XEM TẠI ĐÂY

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907