Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Quy trình dòng hoá “Tất cả vào một” (All-In-One/AIO cloning)

15:33, 18/03/2022
2331
0
Việc tạo dòng (DNA cloning) giữ vai trò quan trọng trong các phòng thí nghiệm và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ sinh học, tạo nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn trong sinh học phân tử. Nhiều phòng thí nghiệm đang sử dụng phương pháp tạo dòng  dựa trên enzyme cắt giới hạn (REC) để tạo ra các vector biểu hiện. Đây là phương pháp cơ bản, đơn giản, đã được sử dụng lâu đời. Tuy nhiên, REC phụ thuộc vào hoạt động của enzyme và trải qua nhiều bước tinh chế, dẫn đến hiệu quả thấp nếu một trong những bước này không hoạt động tốt; ngoài ra REC cần nhiều thời gian để hoàn thành. Để khắc phục những hạn chế này, nhiều cách tiếp cận khác nhau đã được đưa ra như: TA cloning, Ligation-independent cloning, Restriction Free cloning, MCT cloning. Tuy nhiên, chúng gặp một số khó khăn về công nghệ, cần các sửa đổi ở đầu DNA, thiếu tính định hướng, cần enzyme đắt tiền, hay yêu cầu đoạn mồi dài,...

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã mô tả một phương pháp dòng hóa mới, được lấy cảm hứng từ REC (Restriction Enzyme-based Cloning), nhưng nhanh, tiết kiệm, và đơn giản hơn. Chúng tôi gọi nó là “Tất cả vào một” (All-In-One/AIO). Phương pháp này sử dụng các enzyme cắt giới hạn giống REC, nhưng các bước tinh sạch đã được lược bỏ, và các phản ứng quan trọng xảy ra trong một tube duy nhất. Trong phương pháp này, sản phẩm PCR và vector được xử lý trong cùng một tube PCR. Sản phẩm đã cắt được kiểm tra bằng điện di trên gel agarose, sau đó bất hoạt bằng nhiệt. Hỗn hợp sản phẩm này được sử dụng luôn cho phản ứng nối trong chính tube PCR đó, và không qua tinh chế. Cuối cùng, sản phẩm nối được biến nạp vào vi khuẩn E. coli DH5α khả nạp bằng phương pháp sốc nhiệt. Nói chung, AIO cung cấp một phương thức dòng hóa có thể thay thế REC, giảm sự thất thoát các thành phần DNA, tiết kiệm vật liệu, nhân công và thời gian, và góp phần giảm rác thải nhựa từ phòng thí nghiệm. Tuy vẫn còn đang trong quá trình cải tiến và hoàn thiện, nhưng AIO là phương pháp hứa hẹn, có thể góp phần giảm gánh nặng tài chính, công nghệ cho các nước đang phát triển, nơi không có nhiều tài nguyên nghiên cứu. 
Thông tin chi tiết hơn về kết quả nghiên cứu của công trình được mô tả trong bài báo sau: Mai, Q., Vo-Nguyen, H., Tran, T., Tran-Van, H. All-in-One Molecular Cloning as a New Gene Manipulation Method. Journal of Applied Biotechnology Reports, 2022; 9(1): 511-515. doi: 10.30491/jabr.2021.289097.1395
Link công bố http://www.biotechrep.ir/article_145901.html

Quy_triYnh_YTaYYt_caY_voY_moYYtY_All_In_One_-_AIO

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273