Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Phát triển màng mỏng hydrogel carboxymethyl chitosan-hydroxyethyl cellulose phân phối FGF-2 trong điều trị bỏng trên mô hình chuột

22:20, 06/03/2023
1717
0
Bỏng là một trong số những tổn thương da nguy hiểm cần phải được điều trị thích hợp. Trong số các phương pháp điều trị, việc sử dụng nhân tố tăng trưởng của người có nhiều ưu điểm bao gồm hiệu quả tái tạo nhanh và ít nguy cơ gây đáp ứng miễn dịch và tác dụng phụ.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá khả năng điều trị bỏng trên chuột bằng nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi 2 (FGF-2) kết hợp trong màng mỏng hydrogel carboxymethyl chitosan/hydroxyethyl cellulose (CMCS/HEC). Kết quả đánh giá in vitro cho thấy màng mỏng CMCS/HEC (ở tỉ lệ khối lượng tối ưu CMCS:HEC = 4:1) cho thấy cấu trúc lỗ xốp đặc trưng (kích thước lỗ < 100 μm) và có độ trương nở từ 20 đến 30 lần ở các pH khác nhau. Màng mỏng CMCS/HEC cũng không thể hiện độc tính in vitro trên nguyên bào sợi NIH-3T3. Sau khi được kết hợp với FGF-2, màng mỏng CMCS/HEC thể hiện tốc độ giải phóng FGF-2 đạt xấp xỉ 55% đến 60 % sau 48 giờ, và khả năng bảo vệ và ổn định FGF-2. Kết quả thử nghiệm khả năng điều trị bỏng trên mô hình chuột cho thấy màng mỏng CMCS/HEC kết hợp FGF-2 cho hiệu quả thúc đẩy quá trình lành vết thương thông qua việc kích thích sự tái biểu mô, sự hình thành mô hạt, quá trình tạo mạch, và cảm ứng biểu hiện của các gen Vegfa và Mmp9. Hơn nữa, màng mỏng CMCS/HEC kết hợp FGF-2 còn có khả năng giảm sự hình thành sẹo lồi thông qua việc ức chế sự biệt hóa của nguyên bào sợi cơ. Những kết quả trên là nền tảng cho các ứng dụng lâm sàng của màng mỏng hydrogel CMCS/HEC kết hợp FGF-2 trong điều trị bỏng.
Nguồn: Khanh-Thien Le, Cong-Thuan Nguyen, Thuy-Dung Lac, Le-Giang Thi Nguyen, Thuoc Linh Tran, Hieu Tran-Van. Facilely Preparing Carboxymethyl Chitosan/Hydroxyethyl Cellulose Hydrogel Films for Protective and Sustained Release of Fibroblast Growth Factor 2 to Accelerate Dermal Tissue Repair. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2023
Link https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1773224723001703

1

 

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273