Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Thông báo v/v xét chuyên ngành và liên thông cho sinh viên khóa 2018

14:07, 08/02/2021
2621
0

I. ĐIỀU KIỆN XÉT CHUYÊN NGÀNH

Điều kiện được xét chuyên ngành

Sinh viên chuẩn bị vào học kỳ 6, phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổng số tín chỉ tích lũy: ≥ 66 (không tính học phần GDQP, GDTC, Ngoại ngữ, Tin học cơ sở)

- Trong đó, chỉ được phép nợ ≤ 3 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương

- Đạt chuẩn Anh văn theo Điều 05 trong “Thông báo sửa đổi điều 1,5 và 6 trong Quy định học tiếng Anh  trình độ đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-KHTN-ĐT ngày 06/09/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TPHCM:

“Chuẩn trình độ tiếng Anh khi học các học phần chuyên ngành: SV phải hoàn tất 4 học phần Anh văn trong chương trình đào tạo gồm: AV1, AV2, AV3, AV4 hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ B1.2”.

Sinh viên khóa 2018 mặc dù chưa được xét chuyên ngành nhưng vẫn được đăng ký học các học phần thuộc giai đoạn chuyên ngành; Sinh viên có thể đăng ký học trước và xét chuyên ngành vào đợt bổ sung.
Ngoài ra, theo thông báo mới nhất từ Phòng Đào Tạo: “Do ảnh hưởng của Covid-19, các học phần Anh văn chưa tổ chức thi được nên Ban giám hiệu đã quyết định:
Bỏ điều kiện Tiên quyết khi đăng ký các học phần Anh văn trong HK2/20-21. Sau khi có kết quả thi, PĐT sẽ hủy đăng ký học phần Anh Văn mà sinh viên thi đạt (nếu SV đăng ký học lại trong HK2/20-21)
Bổ sung điều kiện: SV các khóa K15,K16,K17 có đăng ký học phần Anh văn 4 trong HK1/20-21 sẽ được đăng ký các học phần chuyên ngành trong HK2/20-21”.

II. QUY TRÌNH XÉT CHUYÊN NGÀNH:

Đợt chính thức:

- 19/02 - 22/02: Sinh viên đăng ký chuyên ngành thông qua link đăng ký: https://forms.gle/8hpT9UU77LFdPq9r7       

 - 24/02: Công bố kết quả dự kiến. (xem tại link: https://tinyurl.com/DSCNK2018)

 - 25/02 – 26/02: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có)

 - 02/03/2021: Công bố kết quả chính thức (thông qua Trưởng chuyên ngành)

Đợt bổ sung (tháng 07/2021 – dành cho sinh viên chưa xét chuyên ngành đợt chính thức):

- 12/07 - 16/07: Sinh viên đăng ký chuyên ngành thông qua link đăng ký: https://forms.gle/8hpT9UU77LFdPq9r7                         

 - 18/07: Công bố kết quả dự kiến (xem tại link: https://tinyurl.com/DSCNK2018)

 - 19/07 – 22/07: Sinh viên nộp đơn xin điều chỉnh chuyên ngành (nếu có)

 - 26/07/2021: Công bố kết quả chính thức (thông qua Trưởng chuyên ngành)

III. QUY TRÌNH XÉT LIÊN THÔNG: (xem điều kiện đăng ký xét tuyển tại link: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/chuong-trinh-lien-thong-dai-hoc-cao-hoc-1609399949/chuong-trinh-lien-thong-ap-dung-cho-khoa-2018-.html)

- Thời gian đăng ký: 19/02/2021 - 22/02/2021: Sinh viên đăng ký xét liên thông nộp đơn trực tiếp tại VPK SH-CNSH hoặc theo địa chỉ email giaovu.fbb@hcmus.edu.vn bằng email sinh viên (scan phiếu đăng ký xét chuyên ngành đã điền đầy đủ thông tin và có chữ ký của sinh viên; chứng chỉ anh văn B1.2) với tiêu đề “Đăng ký xét liên thông BSMS”

- Thời gian phỏng vấn và xét tuyển (dự kiến): 24/02 - 26/02/2021 

 - Công bố kết quả chính thức: 02/03/2021 .

 (xem tại link: https://tinyurl.com/DSlienthongK2018).

- Lưu ý: 1. Sinh viên đăng ký xét liên thông vẫn phải đăng ký xét chuyên ngành.
             2. Sinh viên chưa đủ điều kiện anh văn B1.2 vẫn được nộp hồ sơ xét liên thông, sau khi thông qua Hội đồng xét tuyển, nếu đủ điều kiện trúng tuyển vào chương trình liên thông BS-MS, sinh viên sẽ nộp bổ sung chứng chỉ anh văn sau.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Chương trình ngành Sinh học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273