Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Chương trình ngành Sinh học

CHUẨN ĐẦU RA

- Sinh viên ngành Sinh học được trang bị các kiến thức và khả năng như sau: 

- Kiến thức tổng quát về Toán học, Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội 

- Kiến thức sinh học nền tảng và ứng dụng về sinh hóa, sinh học phân tử, sinh học tế bào, di truyền, vi sinh, thực vật học, động vật học, sinh thái học, tiến hóa và đa dạng sinh học, an toàn và đạo lý sinh học, ứng dụng thống kê trong nghiên cứu sinh học. Đồng thời, có khả năng đào sâu, mở rộng kiến thức để thiết kế, thực hiện, phân tích và đánh giá kết quả thí nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực trên.

- Khả năng thực hiện các thí nghiệm cơ bản trong sinh học

- Khả năng tham gia giải quyết vấn đề một cách chủ động, làm việc nhóm,... 

- Khả năng trình bày vấn đề khoa học ở dạng nói và viết

- Tư duy khoa học, tư duy logic, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, trung thực, kỷ luật và thái độ tôn trọng sự khác biệt

- Năng lực ngoại ngữ và tin học theo yêu cầu của chương trình đào tạo

- Khả năng thích nghi, tự học, mở rộng và cập nhật tri thức và học tập suốt đời

GỢI Ý LỘ TRÌNH HỌC TẬP TRONG 4 NĂM HỌC

Lộ trình học tập 4 năm ngành Sinh học

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Sinh học Khóa 2023

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Sinh học Khóa 2022

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Sinh học Khóa 2021

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Sinh học Khóa 2020

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Sinh học Khóa 2019

- Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Sinh học Khóa 2018

Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Sinh học Khóa 2017

Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Sinh học Khóa 2016

Thông tin chi tiết về khung chương trình đào tạo ngành Sinh học Khóa 2015

SỔ TAY MÔN HỌC | MODULE HANDBOOK

Chương trình ngành Sinh học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273