UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

THÔNG BÁO V/v lập danh sách đề nghị khen thưởng sinh viên xuất sắc HK2/2020-2021

08:39, 02/08/2021
1180
0

Nhằm động viên, khuyến khích các sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, nhà trường sẽ khen thưởng sinh viên dựa trên đề xuất của Khoa. Vì vậy, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học sẽ lập danh sách đề nghị khen thưởng sinh viên trong HK2/2020 - 2021 theo các điều kiện sau:

1.Điều kiện xét khen thưởng:

- Có xếp loại rèn luyện HK1/2020-2021 từ khá trở lên.

- Không bị kỷ luật.

2. Đối tượng xét khen thưởng:

- Sinh viên xuất sắc trong hoạt động học thuật:

Giải I các cuộc thi học thuật cấp Khoa/Trường;

Giải I, II, III và khuyến khích các cuộc thi học thuật cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế.

- Sinh viên xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học:

Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học;

Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, cấp thành, quốc gia, quốc tế;

Các thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt khác.

Sinh viên thuộc các đối tượng trên gửi minh chứng thành tích về Trợ lý sinh viên của Khoa (Cô Hương Xuân, email: lmhxuan@hcmus.edu.vn), hạn cuối ngày 10/8/2021 để Khoa lập danh sách đề nghị khen thưởng với nhà trường.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273