UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

04:03, 28/08/2017
3943
0
THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy từ khóa 2015 trở về trước về việc điều chỉnh đăng ký học phần như sau:
- Sinh viên điều chỉnh kết quả đăng ký từ ngày 29/8/2017 đến ngày 31/8/2017

- Phòng đào tạo sẽ tự động hủy các lớp có số lượng đăng ký dưới 10 sinh viên.

Lưu ý: Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường / Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273