UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

THÔNG BÁO V/v: Cấp học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng cho sinh viên năm IV, Khoa Sinh học - CNSH NH: 2017-2018

02:39, 13/09/2017
3970
0
THÔNG BÁO V/v: Cấp học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng cho sinh viên năm IV, Khoa Sinh học - CNSH NH: 2017-2018

THÔNG BÁO V/v: Cấp học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng cho sinh viên năm IV, Khoa Sinh học - CNSH NH: 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC

________________

 

THÔNG BÁO

V/v: Cấp học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng cho sinh viên năm IV, Khoa Sinh học - CNSH

NH: 2017-2018

 

Quỹ học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng thông báo chương trình xét cấp học bổng cho năm học 2017-2018 như sau:

Điều kiện và tiêu chuẩn:

 • Sinh viên năm cuối bậc đại học của Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học,
 • Sinh viên thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn (tự nhận xét về mức độ khó khăn của bản thân),
 • Học lực : Trung bình Khá trở lên,
 • Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức nào trong năm học 2017-2018.

 Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng gồm:

 • Đơn xin xét cấp học bổng (viết tay),
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương (nếu có),
 • Bảng điểm do Phòng Đào tạo cấp (từ năm I đến cuối học kỳ 2 năm học 2016-2017).

Thời gian xét cấp học bổng:

 • Thời gian và nơi nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2017 (vào các ngày, giờ làm việc) tại Văn phòng Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học.
 • Niêm yết Kết quả xét cấp học bổng: Ngày 07/10/2017
 • Số suất học bổng : 16 suất, mỗi suất là 2.000.000 đồng
 • Ngày, giờ và địa điểm phát học bổng: 12/10/2017 (Thứ Năm) lúc 10:00g tại PTN. Thực vật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2017

Trưởng Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273