UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

THÔNG BÁO V/v Bảo vệ khóa luận và thực tập tốt nghiệp – NH: 2016-2017

15:01, 03/07/2017
4517
0
THÔNG BÁO V/v Bảo vệ khóa luận và thực tập tốt nghiệp – NH: 2016-2017

THÔNG BÁO V/v Bảo vệ khóa luận và thực tập tốt nghiệp – NH: 2016-2017

Sinh viên năm IV thực hiện Khóa luận hoặc Thực tập tốt nghiệp đọc kỹ thông báo dưới đây:

  1. Nộp báo cáo
  • Thực tập tốt nghiệp: mỗi sinh viên nộp số lượng quyển do trưởng chuyên ngành quyết định
  • Khóa luận tốt nghiệp: Mỗi sinh viên nộp số lượng quyển do trưởng chuyên ngành quyết định theo thời gian và địa điểm như sau:

Chuyên ngành

Ngày giờ nộp báo cáo

Địa điểm nộp

Cán bộ nhận báo cáo

Di truyền - SHPT

7/7/2017

F.04

Thầy Nguyễn Hoàng Thiên Phúc

Sinh lý Thực vật

 

BM Sinh lý Thực vật

 

Sinh học Động vật

30/6/2017

PTN BM Sinh lý học & CNSH ĐV

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Vi sinh

Từ 8g-16g ngày 12/7/2017

BM Vi sinh

Cô Phạm Nguyễn Phương Thảo

Sinh hóa

10/7/2017 (nộp KLTN)

8/7/2017 (nộp TTTN)

BM Sinh hóa

Thầy Trần Đăng Khoa

Thầy Trần Quốc Tuấn

Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

6/7/2017

B21 - PTN Sinh môi

Cô Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai

CNSH Công nghiệp

11/7/2017 (nộp KL và TTTN)

B19 – PTN CNSH Phân tử

Cô Ngô Thị Huyền Trang

CNSH Y dược

11/7/2017 (nộp KL và TTTN)

B19 – PTN CNSH Phân tử

Cô Ngô Thị Huyền Trang

CNSH Nông nghiệp

6-7/72017

B23 – PTN CNSH TV

Cô Hoàng Thị Thanh Minh

CNSH Vật liệu SH

30/6/2017

PTN BM Sinh lý học & CNSH ĐV

Cô Lê Thị Vĩ Tuyết

Trong giờ hành chánh (Sáng: 8g – 11g30; Chiều: 14g – 17g)

  1. Lịch bảo vệ:
  • Thực tập tốt nghiệp: Không báo cáo
  • Khóa luận tốt nghiệp: sinh viên bảo vệ khoá luận theo lịch dưới đây:

Chuyên ngành

Ngày giờ bảo vệ

Địa điểm báo cáo

Thời gian

Di truyền - SHPT

17/7/2017

F.205A

Từ 8g

Sinh lý Thực vật

17/7/2017

F.205B

Từ 7g30

Sinh học Động vật

12/7/2017

F.205A + F.205B

Từ 7g30

Vi sinh

18/7/2017

F.205A +F.205B

Từ 12g30

Sinh hóa

21/7/2017

F.205A +F.205B

Từ 7g30

Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

18/7/2017

F.205A +F.205B

 

7g30 – 12g

CNSH Công nghiệp

17/7/2017

              F.303

Từ 7g30

CNSH Y dược

17/7/2017

F.304 +F.305

Từ 7g30

CNSH Nông nghiệp

15/7/2017

F.303 + F.304 +F.305

7g30 – 11g30

CNSH Vật liệu SH

11/7/2017

F.205A

Từ 7g30

  •  

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273