UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

THAM GIA GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH EURÉKA 2019 CẤP THÀNH PHỐ

03:29, 12/08/2019
1173
0
THAM GIA GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH EURÉKA 2019 CẤP THÀNH PHỐ

THAM GIA GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH EURÉKA 2019 CẤP THÀNH PHỐ

Khoa thông báo đến sinh viên " GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURE'KA LẦN 21 NĂM 2019"

 

 

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng xem tại các đường link sau:

/vnt_upload/news/08_2019/eureka-2019-kehoach.pdf

/vnt_upload/news/08_2019/eureka-2019-thele.docx

Sinh viên nào đăng ký tham gia " GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - EURE'KA LẦN 21 NĂM 2019" thì đăng ký tại đường link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ObywRNsL0k_-DrQiweEkxfFLhcCGn2o1hV_6WhdhIt8/edit#gid=0

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907