UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Tham dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo cho NCS. Ngô Thị Mai, NCS. Nguyễn Tuấn Anh

02:18, 06/09/2017
1780
0
Tham dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo cho NCS. Ngô Thị Mai, NCS. Nguyễn Tuấn Anh

Tham dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở đào tạo cho NCS. Ngô Thị Mai, NCS. Nguyễn Tuấn Anh

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

-   NCS. NGÔ THỊ MAI, chuyên ngành Hóa sinh học - 62 42 30 15, với đề tài “Đáp ứng biểu hiện protein ở cá Sọc Ngựa (Danio rerio) khi phơi nhiễm với Bisphenol A  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 13g30 ngày13/09/2017, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

- NCS. NGUYỄN TUẤN ANH, chuyên ngành Hóa sinh học - 62 42 30 15, với đề tài “Nghiên cứu sự biểu hiện một số b-lactamase ở Acinetobacter baumannii và ứng dụng”  buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30ngày 22/09/2017, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273