UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Course: Stable Isotope Analysis for the study of coastal food webs

12:42, 26/10/2016
4785
0


 

 

Bộ môn Sinh Thái và Sinh Học Tiến hóa xin trân trọng thông báo:

Course1

Số lượng người tham gia: 30

Chi tiết vể khóa học xem tại đây.

Đăng ký tham gia: xin gửi email về địa chỉ: ptn.dongvat.hcmus@gmail.com trước ngày 06/11/2016.

Trân trọng.

Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273