UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sỹ

16:47, 25/12/2018
4425
0

 

 

Bộ môn Sinh Thái - Sinh Học Tiến Hóa xin trân trọng thông báo:

bv_luan_van_27.12.2018_1

Kính mời Thầy Cô và các bạn sinh viên, học viên cao học và đồng nghiệp có quan tâm đến tham dư.

Trân trọng!

BM. ST-SHTH

Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273