UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Scholarships from the Canadian Government for ASEAN countries

03:33, 02/02/2019
1804
0
Scholarships from the Canadian Government for ASEAN countries

Scholarships from the Canadian Government for ASEAN countries

Học bổng SEED (Scholarships and Educational Exchanges for Development ) của chính phủ Canada dành cho sinh viên các nước ASEAN - trong đó có Việt Nam các cơ hội trao đổi ngắn hạn tại các trường Đại học tại Canada ở trình độ Đại học và Sau Đại học. 

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.uqtr.ca/bourses-anase

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 24/02/2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại: 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

https://drive.google.com/drive/folders/1SAqgK5kM8TSvhYDEpzXth0e3jOkZmT4X?usp=sharing

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273