UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Môn học Thực tập thực tế (INTERNSHIP) dành cho chương trình Chất lượng cao

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, nhận diện được vai trò và vị trí của ngành học trong đời sống kinh tế-xã hội. Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc, tham gia giải quyết các vấn đề được yêu cầu trong quá trình thực tập. Môn học cũng là cơ hội để sinh viên tự rèn luyện bản thân, nâng cao khả năng thích nghi, hỗ trợ sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp
 
Môn học Thực tập thực tế (INTERNSHIP)
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273