UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Kết quả học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng 2020

06:20, 07/10/2020
2018
0
Kết quả học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng 2020

Kết quả học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng 2020

Quỹ h​ọc b​​ổng Mai Tr​​ần Ng​ọc Ti​​ếng v​à Khoa Sinh h​ọc - C​ông ngh​​ệ Sinh h​ọc tr​ân tr​ọng th​ông báo v​à ch​úc m​​ừng c​ác b​ạn sinh vi​ên được nhận học bổng:  

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

1

1615016

Nguyễn Thị Vân Anh

Sinh lý động vật

2

1618224

Nguyễn Ngọc Kim Thoa

CNSH Y dược

3

1715135

Trầm Trung Hiếu

Sinh học tổng quát

4

1715146

Đoàn Thu Hương

Sinh lý thực vật

5

1715166

Nguyễn Thị Mỹ Khuyên

Sinh lý thực vật

6

1715301

Phạm Phương Thảo

Sinh Thái – Sinh học tiến hóa

7

1715326

Ngô Thị Bích Thùy

Sinh lý động vật

8

1715360

Lê Thị Mộng Trinh

Sinh lý thực vật

9

1715362

Nguyễn Thụy Phương Trinh

Sinh lý thực vật

10

1718174

Nguyễn Thị Châu Hân

CNSH Công nghiệp

11

1718295

Lâm Trần Phương Thảo

CNSH Y dược

12

1718302

Trần Duy Thiện

CNSH Công nghiệp

13

1718318

Nguyễn Thị Thanh Thúy

CNSH Nông nghiệp

14

1718322

Phạm Thị Thu Trang

CNSH vật liệu sinh học

15

1718330

Lê Văn Ngọc Trân

CNSH Y dược

16

1718349

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

CNSH Thực vật

17

1718356

Nguyễn Thị Ái Vân

CNSH Công nghiệp

Thời gian nhận học bổng: Ngày 12 tháng 10 năm 2020 lúc 10:00 g

Địa điểm nhận học bổng: PTN. Thực vật, Lầu 1, dãy D.
Thân mời các sinh viên có tên trong danh sách có mặt đầy đủ và đúng giờ để nhận học bổng.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273