UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Học bổng toàn phần ASEAN Master in Sustainability Management - ASEAN Universities Network

17:11, 04/11/2020
909
0
1. Thông tin: 
Chương trình được cung cấp bởi MM-FEB-UGM (Thạc sĩ Quản lý, Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Gadjah Mada), Indonesia hợp tác với các Khoa Kỹ thuật, Nông nghiệp, Lâm Nghiệp, Luật và Địa lý của UGM và liên minh với các trường đại học của ASEAN và Na Uy.
Chương trình được tổ chức thành 3 học kỳ chuyên sâu trong 18 tháng, 2 học kỳ đầu được giảng dạy tại cơ sở chính ở Yogyakarta, và học kỳ cuối sẽ bao gồm chương trình thực tập, thu thập dữ liệu và viết luận văn Thạc sĩ tại các địa điểm khác nhau tại ASEAN và Na Uy.
2. Học bổng:
Học bổng tổng cộng 17,000 USD (bao gồm học phí, chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt) từ Chính phủ Na Uy được cung cấp cho 20 học viên từ ASEAN trong 2 đợt (đợt 1 bắt đầu từ 08/2021 và đợt 2 bắt đầu từ 01/2023).
3. Yêu cầu:
- Có bằng tốt nghiệp cử nhân các ngành có liên quan.
- HV đăng ký nhận học bổng phải dưới 30 tuổi tại thời điểm ứng tuyển.
4. Thời hạn đăng ký: Đến 15/01/2021
5. Hồ sơ:
- Ảnh chân dung màu với trang phục lịch sự có định dạng (.jpg/.jpeg/.png)
- CV (.pdf)
- Motivation letter (.pdf)
- File scan passport (.pdf)
- 2 thư giới thiệu (.pdf)
- Bằng tốt nghiệp tiếng Anh hoặc bảng dịch có công chứng (.pdf) 
- Giấy khám sức khỏe tiếng Anh (.pdf)
- Chứng chỉ tiếng Anh: Tối thiểu TOEFL ITP/PBT: 550, hoặc IBT: 80, hoặc IELTS: 6.0 hoặc thư đảm bảo từ giảng viên/người giới thiệu (.pdf) 
6. Quy trình ứng tuyển: Ứng tuyển trực tiếp tại: https://www.asean-sustainability.mba/ 
 
Các thông tin khác xin vui lòng tham khảo tại: https://www.asean-sustainability.mba/
Booklet chương trình: vui lòng xem tại đây
Hoặc liên lạc với:
Name: Rocky Adiguna
Position: Coordinator for AUN-BE Secretariat
Email: rocky.adiguna@ugm.ac.id
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273