UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

HỌC BỔNG Erik's Grant

04:58, 04/09/2018
2266
0
HỌC BỔNG Erik's Grant

HỌC BỔNG Erik's Grant

Thầy, cô Erik Thulstrup (Đan Mạch) đã ủng hộ số tiền nửa triệu DKK để thành lập một quỹ học bổng tài trợ cho GV/ CHV/ NCS/ SV của 2 Khoa Hoá và Sinh học - CNSH nghiên cứu ngắn hạn tại Đan Mạch nhằm tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên. 
Chi tiết các điều khoản và quy định của học bổng xin thầy cô, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh vui lòng xem trong các đường link sau:
 
Các ứng viên quan tâm có thể nộp đơn xét tuyển. Thời gian nộp không có giới hạn, bất cứ lúc nào ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273