UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Giới thiệu về Dự án “Thực hành liêm chính trong khoa học”

07:06, 21/03/2020
897
0
Dự án “Thực hành liêm chính trong khoa học” do nhóm “Leave the cave” thuộc khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thực hiện, với sự tài trợ và đồng hành của Tổ chức Hướng tới Minh bạch (Toward Transparency - TT) và Đại sứ quán Ireland.

Dự án được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên khối ngành Khoa học - Kỹ thuật (STEM) về liêm chính và hình thành một cộng đồng thực hành liêm chính. Dự án dự kiến được tổ chức từ tháng 03 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. 

Các hoạt động chính: 

1. Tổ chức các hội thảo, chương trình tập huấn về Liêm chính trong học thuật (academic integrity)

2. Khảo sát về Liêm chính trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật

3. Thực hiện Sổ tay “Nhật ký thực hành liêm chính”

4. Giới thiệu và tham gia khóa học trực tuyến “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” ; tổ chức buổi thảo luận tập trung

5. Tổ chức diễn đàn thảo luận về liêm chính

Mục tiêu cụ thể của Dự án:

- Cung cấp thông tin về liêm chính thông qua các buổi hội thảo/tập huấn/chia sẻ/khóa học;

- Đánh giá tầm quan trọng và nhận thức của sinh viên và giảng viên, nhà khoa học trong lĩnh vực STEM tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

- Xuất bản “Nhật ký thực hành Liêm chính”;

- Tạo diễn đàn để thảo luận về liêm chính với không gian chia sẻ cởi mở, không phán xét và an toàn cho sinh viên thảo luận.

Về nhóm “Leave the cave”:

ThS. Bùi Thị Như Ngọc - Trưởng dự án (phụ trách điều phối và triển khai các chương trình trong dự án)

+ Phó trưởng khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường ĐH. Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM; 

+ Email: btnngoc@hcmus.edu.vn

CN. Nguyễn Trịnh Thiên Kim - Thư ký dự án (thực hiện các báo cáo hoạt động định kỳ, phụ trách truyền thông và hỗ trợ triển khai dự án)

+ Trợ giảng; Chuyên viên khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường ĐH. Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

+ Email: nttkim@hcmus.edu.vn 

CN. Lê Khả Hân - Phụ trách tài chính (quản lý chi tiêu, thanh toán các khoản kinh phí và thực hiện báo cáo tài chính)

+ Trợ giảng; nghiên cứu viên tại PTN. Công nghệ Sinh học Phân tử và Môi trường, trường ĐH. Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

+ Email: lkhan@hcmus.edu.vn

 

GiYi_thiYu_dY_an-01

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273