UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

FREE Workshop: How to become a scientist (GS. MONG-HONG LEE)

04:21, 28/08/2017
1482
0
 FREE Workshop: How to become a scientist (GS. MONG-HONG LEE)

FREE Workshop: How to become a scientist (GS. MONG-HONG LEE)

Vào ngày 10.9.2017, nhằm ngày Chủ Nhật, Ban tổ chức Hội nghị CRRM lần 3 (Innovation in Cancer Research and Regenerative Medicine) sẽ tổ chức các buổi Workshop tiền Hội nghị trước khi diễn ra Hội nghị chính thức vào ngày thứ Hai, 11.9.2017 

Trong đó có buổi Workshop: How to become a scientist, do GS Mong-Hong Lee trình bày. GS rất mong muốn được gặp lại các cựu học viên của Khóa học Cancer Cell Signaling trong khóa học lần này. 
 
Ban Tổ Chức Hội nghị CRRM trân trọng kính mới các anh chị tham dự khóa học vào 10.9.2017. 
 
Để biết thêm chương trình khóa học và để đăng ký khóa học, vui lòng điền form online theo link: http://www.crrmconference.com/pre-conference
 
Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội nghị CRRM 3: http://www.crrmconference.com/
 
 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273