UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

đăng ký môn học “Phương pháp nghiên cứu khoa học” dành cho 06 chuyên ngành cao học cho nhóm học phần hè

15:57, 24/07/2017
1624
0
 đăng ký môn học “Phương pháp nghiên cứu khoa học” dành cho 06 chuyên ngành cao học cho nhóm học phần hè

đăng ký môn học “Phương pháp nghiên cứu khoa học” dành cho 06 chuyên ngành cao học cho nhóm học phần hè

 

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ học phần hè chương trình cao học khóa 26/2016
 

Học viên cao học khóa 26 của các ngành Vi sinh, Hóa sinh, Di truyền, Sinh lý thực vật, Sinh lý động vật, Sinh thái đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký môn học “Phương pháp nghiên cứu khoa học (02 tín chỉ)” cho nhóm học phần hè.

Thời gian đăng ký: từ ngày 21/7/2017 đến 25/7/2017.

Mức thu: 498.000đ/1tín chỉ                                                      

Ngày học: 7g30 ngày thứ 6 hằng tuần. Ngày bắt đầu: 11/8/2017

Học viên đăng ký học theo đường link:

http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=11667&Itemid=508

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273