UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Cuộc thi “2020ASEAN-Korea Academic Essay Contest” - ASEAN-Korea Centre.

05:03, 18/09/2020
1075
0
Chủ đề: ASEAN-Korea Digital Partnership in the Post-COVID-19 Era
Thời hạn nộp bài: 08/11/2020 (giờ Hàn Quốc, GMT+9)

Mẫu đơn & Thông tin chi tiết xem tại: https://www.aseankorea.org/eng/New_Media/notice_view.asp?page=1&BOA_GUBUN=12&BOA_NUM=15583 

Thông tin liên hệ: essay@aseankorea.org

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273