UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[VUMD2016]_Chung kết_23/04/2016

10:29, 23/04/2016
3472
0
Hẹn các bạn ở mùa năm sau Hội thi “Vườn Ươm Mendel” lần thứ XVI năm 2017 nha! À quên mất, Đậu đưa các bạn về thực tại nữa chứ :D Lên cỗ máy thời gian các bạn ơi!!! Gửi các bạn link hình ảnh nhé! https://goo.gl/2eLCf5
Hẹn các bạn ở mùa năm sau Hội thi “Vườn Ươm Mendel” lần thứ XVI năm 2017 nha! À quên mất, Đậu đưa các bạn về thực tại nữa chứ :D Lên cỗ máy thời gian các bạn ơi!!! Gửi các bạn link hình ảnh nhé! https://goo.gl/2eLCf5
[VUMD2016] CHUNG KẾT_Ngày 23. 04
Người viết : clbhocthuat
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273