UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

CLB Học thuật SV
CLB Học thuật SV

CLB Học thuật SV

"Be academic, be a family" Nơi gắn kết mọi người với nhau bởi hai chữ "học thuật". Một cá thể tuy không hoàn hảo nhưng tụi mình sẽ trở nên tốt hơn khi đồng hành cùng nhau. CLB Học thuật Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học định hướng phát triển bản thân theo giá trị cốt lõi 3 bậc thang: Hiểu biết chính mình, hiểu biết sinh học và lan tỏa sinh học.
HỘI THI VƯỜN ƯƠM MENDEL LẦN THỨ XVIII NĂM 2019

HỘI THI VƯỜN ƯƠM MENDEL LẦN THỨ XVIII NĂM 2019

00:09, 06/03/2019
0

Một cuộc thi dành cho các bạn học sinh, sinh viên yêu thích Sinh học, Công nghệ Sinh học và mong muốn nhiều trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cũng như thử thách mình trên lĩnh vực này.

 

 

HỘI THI VƯỜN ƯƠM MENDEL LẦN THỨ XVIII NĂM 2019

HỘI THI VƯỜN ƯƠM MENDEL LẦN THỨ XVIII NĂM 2019

23:52, 05/03/2019
0

Một cuộc thi dành cho các bạn học sinh, sinh viên yêu thích Sinh học, Công nghệ Sinh học và mong muốn nhiều trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cũng như thử thách mình trên lĩnh vực này.

 

 

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273