UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình Liên kết đào tạo với ĐH. Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

Chương trình Liên kết đào tạo với ĐH. Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc

Chương trình liên kết đào tạo bậc Đại học giữa trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp. HCM và trường ĐH. Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc dành cho sinh viên ngành Sinh học - Công nghệ Sinh học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273