UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tin tức

Chưa có tin nào
Chương trình Liên kết đào tạo với ĐH. Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273