UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên từ Đại học Chiang Mai (Thái Lan)

09:29, 23/04/2018
2647
0
Chương trình học bổng trao đổi sinh viên từ Đại học Chiang Mai (Thái Lan)

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên từ Đại học Chiang Mai (Thái Lan)

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên từ Đại học Chiang Mai (Thái Lan) dành cho ứng viên đang là sinh viên năm cuối thực hiện dự án hoặc học nghề tại Đại học Chiang Mai (Trường Nghệ thuật, Truyền Thông, và Công nghệ hoặc tại Khoa Kỹ thuật) trong một học kỳ từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2018.
 
 
 

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/4/2018

1. The Scholarships will cover 

    1.1 Tuition fee

    1.2 Monthly allowance of 5,500 THB (no more than 5 months)

Students are responsible for their own health insurance, visa fee, travel tickets and accommodation.

2. Scholarship conditions

    2.1 Students must enroll to a course to earn credits at Chiang Mai University

    2.2 Students must study at Chiang Mai University at least for 4 months

   3. Eligibility:

    3.1 Must be the final year student of any university in AUN or ASEAN+3 Unet

    3.2 Good English skill

4. Application Documents

    4.1 CV

    4.2 Updated Transcript

    4.3 English Placement Result

    4.4 Student Certificate

    4.5 Project Proposal

    4.5 Portfolio or supporting documents (if any)

For interested students, please submit all application documents to ird@camt.info within 30th April 2018 (Mon). 

If you have any questions,please don't be hesitated to send an E-mail to ird@camt.info

 

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273