UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Chương trình học bổng sau Đại Học của SKKU Hàn Quốc

14:43, 22/01/2018
2570
0
Chương trình học bổng sau Đại Học của SKKU Hàn Quốc

Chương trình học bổng sau Đại Học của SKKU Hàn Quốc

SKKU Hàn Quốc trang bị môi trường nghiên cứu với điều kiện tốt nhất, lựa chọn những cá nhân xuát sắc làm sinh viên cao học và cung cấp học bổng toàn phần trong các kỳ nghiên cứu cũng như trong các giai đoạn học.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại các đường link sau:

/vnt_upload/news/01_2018/SKKU_Graduate_School_Scholarship_Vietnamese.jpg

/vnt_upload/news/01_2018/Graduate_School_Admission_Guide_for_1st_Round_Spring_2018ENG-1.pdf

/vnt_upload/news/01_2018/2016_SKKU_College_of_Science-1.pdf

Đăng ký tham gia phỏng vấn tại link sau: Phỏng vấn  lúc 14h, ngày 29/01/2018, địa điểm thông báo sau khi có danh sách đăng ký:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mXzIAX_JNfiKKcMjOsPUT-2MvteklqGa_GODpJVo_ak/edit#gid=0

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273