UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

BUỔI SINH HOẠT KHÁM PHÁ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU 2024

12:10, 21/03/2024
1113
0

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên mong muốn được tìm hiểu cơ hội học tập, nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm tại khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học và các đơn vị liên kết nghiên cứu với khoa, Khoa SH-CNSH phối hợp cùng Đoàn Khoa SH-CNSH tổ chức chương trình “Khám phá phòng thí nghiệm và các nhóm nghiên cứu”. Chương trình cụ thể như sau:

 

ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

Đối tượng:

- Sinh viên khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học (tất cả các chương trình)

- Học viên sau đại học và các cá nhân quan tâm đến các phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực Sinh học – Công nghệ Sinh học.

Thời gian: Từ 13:30 – 17:00 ngày 31/3/2024 (chiều Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng C.22 và khu vực hành lang dãy C, cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ

Đăng ký tại: bit.ly/kpptnncc2024

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phiên giới thiệu chung: Diễn ra ở phòng C.22:

- 13h30 – 14h00 | Giao lưu với cựu sinh viên về việc học tập, nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm.

- 14h00 – 14h30 | Các đơn vị tự giới thiệu nhanh đến toàn thể sinh viên

Phiên giới thiệu, tư vấn chuyên sâu: Diễn ra ở khu vực hành lang dãy C

- 14h30 – 16h30 | Các đơn vị giới thiệu, tư vấn cho sinh viên thông tin poster / standee và tương tác trực tiếp tại khu vực riêng do ban tổ chức sắp xếp.

 

Với sự tham gia của 20 đơn vị gồm có:

 

STT Tên đơn vị Trực thuộc Bộ môn/Khoa/Trường
1 PTN. Sinh học phân tử Bộ môn Di truyền:
2 PTN. Di truyền
3 PTN. Động vật Bộ môn Sinh thái - Sinh học tiến hóa:
4 Nhóm nghiên cứu Ứng dụng Sinh thái và công nghệ trong quản trị tài nguyên tự nhiên
5 Nhóm nghiên cứu Tiến hóa Đa dạng sinh học
6 PTN. Sinh lý thực vật Bộ môn Sinh lý thực vật
7 PTN. Vi sinh Bộ môn Vi sinh
8 Nhóm nghiên cứu Công nghệ gen và Ứng dụng Bộ môn CNSH Phân tử và môi trường
9 Nhóm nghiên cứu Y sinh học GMIF
10 PTN. CNSH Thực vật Bộ môn CNSH Thực vật và Chuyển hóa sinh học
11 PTN. BM. Sinh lý học và CNSH Động vật Bộ môn Sinh lý học và CNSH Động vật
12 PTN. Sinh học đại cương A2 Đơn vị trực thuộc Khoa
13 PTN. Cảm biến sinh học
14 PTN. Di truyền người
15 Nhóm nghiên cứu Y sinh học tái tạo
16 Trung tâm Khoa học & Công nghệ Sinh học Đơn vị trực thuộc Trường
17 Trung tâm nghiên cứu các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học
18 Trung tâm Nghiên cứu Khú nhà kính và Biến đổi khí hậu
19 PTN. Kỹ nghệ mô & Vật liệu Y sinh
20 Viện Tế bào gốc

Bộ môn Di truyền:

(1) PTN. Sinh học phân tử

(2) PTN. Di truyền

Bộ môn Sinh thái - Sinh học tiến hóa:

(3) PTN. Động vật

(4) Nhóm nghiên cứu Ứng dụng Sinh thái và công nghệ trong quản trị tài nguyên tự nhiên

(5) Nhóm nghiên cứu Tiến hóa Đa dạng sinh học

Bộ môn Sinh lý thực vật

(6) PTN. Sinh lý thực vật

Bộ môn Vi sinh

(7) PTN. Vi sinh

Bộ môn CNSH Phân tử và môi trường

(8) Nhóm nghiên cứu Công nghệ gen và Ứng dụng

(9) Nhóm nghiên cứu Y sinh học GMIF

Bộ môn CNSH Thực vật và Chuyển hóa sinh học

(10) PTN. CNSH Thực vật

Bộ môn Sinh lý học và CNSH Động vật

(11) PTN. BM. Sinh lý học và CNSH Động vật

Đơn vị trực thuộc Khoa

(12) PTN. Sinh học đại cương A2

(13) PTN. Cảm biến sinh học

(14) PTN. Di truyền người

(15) Nhóm nghiên cứu Y sinh học tái tạo

Đơn vị trực thuộc Trường

(16) Trung tâm Khoa học & Công nghệ Sinh học

(17) Trung tâm nghiên cứu các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

(18) Trung tâm Nghiên cứu Khú nhà kính và Biến đổi khí hậu

(19) PTN. Kỹ nghệ mô & Vật liệu Y sinh

(20) Viện Tế bào gốc

KHAM_PHA_KHOA

 

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273