UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

[HỌC BỔNG] Du học Đức bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Max Planck School Matter to Life

02:53, 18/10/2018
3749
0
[HỌC BỔNG] Du học Đức bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Max Planck School Matter to Life

[HỌC BỔNG] Du học Đức bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Max Planck School Matter to Life

L​ĩnh v​​ực: Sinh hoá, Khoa học vật liệu, Vật lý, Sinh học phân tử tế bào và các lĩnh vực liên quan

Bậc học: Thạc sĩ và Tiến sĩ

Giá trị học bổng: hỗ trợ hoàn toàn sinh hoạt phí, học phí và bảo hiểm 

Thời hạn nộp hồ sơ: 

 • Bậc Thạc sĩ: 1/5/2019
 • Bậc Tiến sĩ: 1/12/2018

Hồ sơ: ứng viên nộp hồ sơ online và chuẩn bị các giấy tờ:

 • Bằng Tốt nghiệp (Cử nhân, Thạc sĩ...) 
 • Bản​g đ​iểm​
 • CV (tố​i đ​a 3 trang)
 • Personal statement, 3-4 trang
 • 2 Thư​ giới​ thiệu​
 • Bằng​ TOEFL, IELTS, PTEA hoặ​c C1 Advanced
 • GRE General Test

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại website trường tại đây

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273