UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Thông báo mở lớp Kỹ thuật Bonsai

13:33, 15/07/2020
1258
0
Thông báo mở lớp Kỹ thuật Bonsai

Thông báo mở lớp Kỹ thuật Bonsai

Lớp học Kỹ thuật Bonsai sẽ được khai giảng vào ngày 1 tháng 8 năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TPHCM. Lớp học diễn ra trong vòng 4 tuần, mỗi tuần 2 buổi thứ bảy và chủ nhật. Thông tin chi tiết vui lòng xem hình đính kèm.

Link đăng ký: https://bit.ly/37Zt4QJ

2020_T8_thong_bao_mo_lop_KT_Bonsai

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273