UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015”

17:45, 23/02/2024
1753
0

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015"

 

Mục tiêu khóa học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về:

- Các nguyên tắc cơ bản & lợi ích của ISO 9001:2015 khi áp dụng trong tổ chức.

- Cách xác định và quản lý các quá trình của tổ chức.

- Phát huy khả năng tư duy dựa trên rủi ro, nhận dạng các rủi ro (có thể xảy ra) và đề ra giải pháp khắc phục.

- Công cụ cần thiết để chủ động thực hành việc xây dựng & áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng (HTQLCL) cho tổ chức.

Đối tượng chiêu sinh

- Sinh viên và Cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM có nhu cầu đăng ký học lấy giấy chứng nhận của Trung tâm Kỹ thuật 3;

- Sinh viên các Trường Đại học khác (nếu có nhu cầu).

Thông tin chi tiết xem tại thông báo sau:

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273