UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Lịch thực hiện Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp (CN ST-TNSV)

11:38, 10/03/2021
1847
0

Lịch dự kiến thực hiện Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp (CN ST-TNSV) dành cho HKII/2020-2021

Lịch thực hiện Khóa luận và Thực tập tốt nghiệp (CN ST-TNSV)

Thời gian Nội dung 
22/02- 28/02/2021 Đăng ký Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp trên portal.
11/03 – 12/03/2021

Nộp phiếu tại PTN Thực vật

(227 Nguyễn Văn Cừ, Dãy D, lầu 1) 

01/03 – 30/06/2021 Thực hiện Khóa luận/Thực tập tốt nghiệp
01/07 - 02/07/2021 Nộp báo cáo 
12/07/- 25/07/2021  Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp

 

Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273