UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish
Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn Tiếng Anh, chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ

Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn Tiếng Anh, chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ

08:57, 10/03/2021
0

Khóa học : Từ 31/3/2021 – 07/5/2021

Thời lượng môn học: 45 tiết, gồm 3 kỹ năng: Ngữ pháp – cấu trúc; Đọc; Nghe

Địa điểm học: Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.

Đăng ký ghi danh từ ngày thông báo đến ngày 26/3/2021

 
Introduction Botany Lab

Introduction Botany Lab

11:57, 27/02/2017
0

Botany Lab. is one of the three laboratories of Dept. Ecology – Evolutionary Biology, Faculty of Biology and Biotechnology. We research and teach botanical themes: taxonomy, plant identification tools, morphology, anatomy, architecture, adaptation, phytogeography, diversity, plant ecology, plant resources.

Chef of lab: Dr. DANG LE Anh Tuan

-       Location: Building D, 1st Floor in Nguyen Van Cu Campus and Building C, 2nd Floor in Linh Trung Campus, University of Science – VNUHCMC

Research groups and staffs:

·      Diversity of alage and water quality assessment: Dr. LUU Thi Thanh Nhan and MSc. LE Bui Trung Trinh.

·      Lichens – Bryophytes: Dr. VO Thi Phi Giao and MSc. LUONG Thien Tam. 

·      Plant Adaptation, Morpho-anatomy, Architecture and Diversity: Dr. DANG LE Anh Tuan.

·      Essential oils: MSc. HOANG Viet.

·      Ethnobotany, Traditional meditional plants, Phytochemistry MSc. NGUYEN Xuan Minh Ai.

For more details, please consult the Staff section of Dept. Ecology and Evolutionary Biology
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273