UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sỹ

17:05, 25/12/2018
4882
0

Bộ Môn Sinh Thái Sinh Học Tiến Hóa xin trân trọng thông báo:

bv_luan_van_28.12.2018

Xin kính mời Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên, học viên, bạn đồng nghiệp có quan tâm đến tham dự.

Trân trọng!

BM. ST-SHTH

 

Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273