UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

20:45, 22/03/2022
2237
0

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022 (ĐỢT 1)

Phòng ĐT SĐH trường đại học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh  thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2022. Chi tiết các thông tin liên quan vui lòng xem theo đường dẫn bên dưới:

1. Xét tuyển nghiên cứu sinh: https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/03/15/thong-bao-xet-tuyen-nghien-cuu-sinh-trong-nuoc-nam-2022-dot-1/

2. Tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ: https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/03/15/thong-bao-xet-tuyen-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-1/

3.  Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ: https://sdh.hcmus.edu.vn/2022/03/15/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-nam-2022-dot-1/

Trân trọng
Người viết : sinhthai-sinhhoctienhoa
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273