UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Đề cương các môn học

18:30, 02/09/2017
9070
0
Thông tin cơ bản về giảng viên và chương trình học của từng môn học
TÊN MÔN HỌC TÊN GIẢNG VIÊN ĐỀ CƯƠNG
Biến dưỡng hợp chất thứ cấp

TS. Quách Ngô Diễm Phương

PGS.TS. Bùi Văn Lệ

 
Các vấn đề CNSH hiện đại

GS.TS. Trần Linh Thước

PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

 
CNSH - Y sinh tái tạo TS. Trần Lê Bảo Hà  
CNSH Bacillus

PGS.TS. Phan Thị Phượng Trang

PGS.TS. Nguyễn Đức Hoàng

 
CNSH Môi trường TS. Đinh Hoàng Đăng Khoa  
CNSH trong cải tiến giống cây trồng PGS.TS. Bùi Văn Lệ  
CNSH trong sản xuất nhiên liệu sinh học TS. Phạm Thị Thu Hằng  
Công nghệ thực phẩm TS. Nguyễn Thị Bạch Huệ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Người viết : CH-CNSH
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273