UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Chương trình học K27

15:42, 26/07/2018
4549
0

NỘI DUNG

PHƯƠNG THỨC 2

PHƯƠNG THỨC 3

Kết quả học tập mong đợi của CTĐT (ELO)

Số tín chỉ

Tỉ lệ (%)

Số tín chỉ

Tỉ lệ (%)

Khối 
kiến thức chung*

 Triết học

4

-

4

-

1

 Ngoại ngữ

-

-

-

-

4, 5, 7

 Khối kiến thức cơ sở bắt buộc

  11  

 23.4 

   5   

 10.6 

1, 2, 4, 5, 7, 8

 Khối kiến thức tự chọn

  21  

 44.7 

   7   

 14.9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 Luận văn

 Đề tài nghiên cứu

  15   

 31.9 

  15  

 31.9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 Chuyên đề luận văn

   0   

   -   

   3   

  6.4  

 Viết và công bố khoa học

   0   

   -   

  17 

36.2

 TỔNG SỐ TÍN CHỈ ĐÀO TẠO

47

100.0

47

100.0

-

 

 Phần có sự khác biệt giữa hai phương thức đào tạo

* Triết học và Ngoại ngữ không tích lũy tín chỉ, học viên tự tích lũy kiến thức ngoại ngữ để đạt trình độ theo quy định (IELTS 4.5, TOEFL iBT 35 hoặc tương đương) 
 

MÔN HỌC

Kết quả học tập mong đợi (ELO)

(Trọng số đóng góp theo %)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

 CÁC MÔN HỌC KIẾN THỨC CHUNG*

1

 Triết học

x

-

-

-

-

-

-

-

2

 Ngoại ngữ

-

-

-

x

x

-

x

-

 CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ BẮT BUỘC (4 MÔN)

1

 Phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học

-

-

-

20

20

20

20

20

2

 Sinh học phân tử tế bào

20

20

-

20

10

-

10

-

3

 Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao

20

20

-

20

10

-

10

-

4

 Các vấn đề hiện đại trong CNSH

20

10

-

20

10

-

20

20

 CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN THEO CÁC HƯỚNG CHUYÊN SÂU (11 MÔN)

1

 Công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng

20

20

-

20

10

-

10

-

2

 Kỹ thuật biến dưỡng hợp chất thứ cấp ở thực vật

20

20

-

20

10

-

10

-

3

 Tín hiệu và sự giao tiếp ở thực vật

20

20

-

20

10

-

10

-

4

 Bào chế và sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học

20

20

-

20

10

-

10

-

5

 Công nghệ Y sinh học tái tạo

20

20

-

20

10

-

10

-

6

 Protein: cấu trúc và chức năng

20

20

-

20

10

-

10

-

7

 Miễn dịch bệnh và phòng vệ

20

20

-

20

10

-

10

-

8

 Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe

20

20

-

20

10

-

10

-

9

 Công nghệ thực phẩm

20

20

-

20

10

-

10

-

10

 Sinh học tế bào gốc

20

20

-

20

10

-

10

-

11

 Sinh học ung thư

20

20

-

20

10

-

10

-

 CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN CHUNG (3 MÔN)

1

 Thực tập cao học CNSH (Biểu hiện và tinh chế  protein tái tổ hợp)

20

20

30

20

10

20

10

-

2

 Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu khoa học

-

-

-

-

10

20

10

30

3

 Sở hữu trí tuệ và Công nghệ sinh học

-

-

-

-

10

-

10

50

 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

1

 Đề tài luận văn tốt nghiệp

10

10

100

10

10

80

10

30

2

 Chuyên đề luận văn

20

20

-

20

20

-

10

10

3

 Bài báo có liên quan đến nội dung luận văn, do học viên làm tác giả chính

30

30

-

40

40

-

30

30

* Hai môn “Ngoại ngữ” và “Triết học” là yêu cầu bắt buộc của chương trình, không tính trọng số trong master rubric

Người viết : CH-CNSH
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273