UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Khoá học MOOC “Viết và xuất bản bài báo khoa học” của IRD

17:20, 24/01/2022
1711
0
Chương trình hỗ trợ tham gia khoá học MOOC “Viết và xuất bản bài báo khoa học” do Viện Nghiên cứu Phát triển – IRD (Pháp) tổ chức tren hệ thống FUN-MOOC.fr

Đối tượng

Khoá học này dành cho các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đại học có kinh nghiệm hay đang tham gia nghiên cứu khoa học và công bố kết quả dưới dạng một bài báo khoa học.

Phương thức tham gia

Người học tự do đăng kí tham gia khoá học của IRD trên hệ thống FUN-MOOC tại địa chỉ: https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/

Người học tham gia chương trình hỗ trợ bổ sung của Văn phòng AUF HCM cần điền phiếu đăng kí trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/tvnTA4FK1ZHạn chót đăng kí: ngày 10/02/2022.

Ngôn ngữ

Tự học trên FUN MOOC: tuỳ chọn giữa tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Thảo luận trong chương trình hỗ trợ của VP AUF HCM: tiếng Việt.

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273