UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Đăng ký tham gia học cùng nhau - Khóa học Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học

22:18, 17/08/2021
1101
0
Khóa học trực tuyến "Research integrity in scientific professions" (Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học) được tổ chức bởi Đại học Bordeaux (Pháp) (*)
Đây là một khóa học với nhiều nội dung hay, tài liệu tham khảo đa dạng nhưng việc học hơi khó khăn do nhiều thông tin mới được dạy bằng tiếng Pháp có phụ đề bằng tiếng Anh. Do đó, để khuyến khích việc học, nhóm phụ trách tiếp tục tổ chức các buổi "học cùng nhau" qua MS Teams.
 
Nội dung từng buổi thảo luận:
- Nhóm phụ trách trình bày tóm tắt các nội dung chính của từng module
- Giới thiệu các tài liệu liên quan đến chủ đề mà sinh viên nên tìm đọc
- Chia sẻ kinh nghiệm học từng module và các lưu ý
 
Thời gian các buổi thảo luận:
- Buổi 1 được tổ chức vào lúc 19g30 thứ 3 ngày 24/08/2021 (thảo luận module 1 và 2)
- Buổi 2 được tổ chức vào lúc 19g30 thứ 5 ngày 26/08/2021 (thảo luận module 3 và 4)
 
Nội dung của các module:
- Module 1: Các cơ hội và thách thức về liêm chính học thuật
- Module 2: Vi phạm liêm chính học thuật: như thế nào và vì sao?
- Module 3: Phòng chống sai phạm liêm chính học thuật
- Module 4: Các cơ chế kiểm soát liêm chính học thuật
 
Thân mời các bạn đăng ký tham gia các buổi thảo luận trước 19g30 thứ 5 ngày 19/08/2021 tại: https://forms.gle/pXdV12NVY2Ma4QQG6
 
(*) Đăng ký khóa học (trước ngày 16/08/2021) tại:
https://www.fun-mooc.fr/en/courses/research-integrity-scientific-professions/
Nếu chưa đăng ký khóa học thì bạn vẫn có thể tham gia để tiếp cận thông tin nhưng chúng mình sẽ khuyến khích bạn đọc thêm một số tài liệu sau đó.
Add_a_subheading
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273