UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020

12:53, 21/09/2019
3818
0
Chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020

Chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020

Các ứng viên nộp hồ sơ về phòng QHĐN (Phòng F.101) trước 17h30 ngày 30/09/2019 (thứ hai). Phòng QHĐN sẽ làm công văn đề cử danh sách ứng viên lên ĐHQG.
 
Về giá trị học bổng JASSO (80.000 Yên/tháng): ĐH Hokkaido sẽ tuyển chọn các sinh viên sẽ được nhận học bổng này. Trong trường hợp những em đậu tham gia chương trình nhưng không được nhận học bổng (80.000 Yên/tháng) thì có thể hủy tham gia chương trình. 
Thông tin chi tiết và các mẫu đơn tham gia xem tại: 
 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email lmlinh@hcmus.edu.vn - Phòng Quan hệ Đối ngoại, ĐH KHTN 
CV_chYYng_trinh_trao_YYi_SV_HUSTEP_2020_Page1CV_chYYng_trinh_trao_YYi_SV_HUSTEP_2020_Page2
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273